Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 9317 yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện rà soát quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không để xảy ra tình trạng ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm; không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau; công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm; điều kiện cơ cở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng qui định hiện hành.

Bên cạnh đó, các trường không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học.

H.Thanh