Theo Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018 trên địa bàn TP. Hà Nội, ngày tựu trường các cấp học, ngành học sớm nhất là 1-8 và muộn nhất là 25-8; Ngày khai giảng thống nhất toàn thành phố vào đúng ngày 5-9; Kết thúc học kỳ I trước ngày 20-1-2018, học kỳ II hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25-5-2018 và kết thúc năm học trước 31-5-2018.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 15-6-2018; Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước 31-7-2018; Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm kế hoạch này và đề xuất UBND thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

H.Thanh