UBND TP Hà Nội vừa nhận được tờ trình của Sở Giáo dục – Đào Tạo (GD-ĐT) ngày 14/2, theo đó, đơn vị này trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt cho học sinh, sinh viên các cấp học, bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP “tạm dừng đến trường” từ ngày 17/2 “cho đến khi có thông báo mới của TP”. 

Sở GD-ĐT cho biết, đã trao đổi, việc đề nghị “tạm dừng đến trường” được thống nhất các nội dung về mặt chuyên môn với Sở Y tế và Sở Lao động – Thuơng binh và xã hội, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, đối tượng chưa đủ ý thức, hạn chế về kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nhằm đảm bảo việc hạn chế tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trong thời gian học sinh ở nhà để phòng, chống dịch bệnh COVID -19, các trường tổ chức dạy học trực tuyến qua internet theo hướng dẫn của Sở; chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khoẻ, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Hiện nay, Hà Nội đang ghi nhận 32 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng và hầu như không còn ổ dịch nào đáng ngại.

Ngọc Yến