Đề thi được sắp xếp từ dễ đến khó, trong đó có 60% kiến thức cơ bản, phổ điểm chính rơi vào khoảng 6-6.5.

Đối với học sinh trung bình có thể đạt đến 6 điểm, trung bình khá nếu cố gắng có thể đạt đến 7.5 điểm, đối tượng học sinh khá giỏi có thể đạt mức 8-9.5 điểm, sẽ rất hiếm điểm 10 vì đề thi có khoảng 10 câu khó, rất khó trong đó có 5 câu liên quan đến hình vẽ, đồ thị.

Đối với phần phân loại học sinh khá giỏi kiến thức vẫn tập trung nhiều vào phần kiến thức nằm trong học kỳ 1 của lớp 12, đặc biệt là các phần điện xoay chiều và sóng cơ.

Đặc biệt là đề có 1 câu thực nghiệm được mô tả bằng hình vẽ, yêu cầu học sinh vừa có kiến thức chắc, đồng thời phải có kỹ năng phân tích tốt đồ thị. Đề thi cũng có liên hệ tới các vấn đề thực tiễn như câu về điện dân dụng, biển đảo Trường Sa.
PV