Theo đó, Hải Phòng sẽ xây dựng Đề án bổ sung cấp THCS chất lượng cao trong Trường chuyên Trần Phú và các trường THCS trọng điểm tại các quận, huyện nhằm tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Thành phố sẽ xét tuyển đặc cách vào lớp 10 chuyên đối với học sinh lớp 9 đoạt giải nhất (không quá 5% tổng số thí sinh dự thi) các môn văn hóa (môn chuyên của trường chuyên) kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố, sau khi được sự thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)…

 Theo tờ trình, thành phố sẽ bảo đảm mỗi lớp chuyên của Trường THPT chuyên Trần Phú có ít nhất 2 giáo viên dạy môn chuyên. Thành phố cũng sẽ tiếp nhận giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại trường chuyên có học sinh đoạt giải quốc tế, giải nhất quốc gia từ các tỉnh, thành phố khác và có cam kết công tác lâu dài; Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế được cấp 1 lần với mức 500 triệu đồng; đoạt giải nhất quốc gia, giáo viên được cấp một lần mức 300 triệu đồng.

Những giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lên từ các tỉnh, thành phố ngoài Hải Phòng trúng tuyển vào dạy môn chuyên tại Trường chuyên Trần Phú và có cam kết công tác lâu dài sẽ được cấp một lần với mức 300 triệu đồng. Giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lên thuộc TP Hải Phòng trúng tuyển vào dạy môn chuyên tại Trường chuyên Trần Phú và có cam kết công tác lâu dài, được cấp một lần với mức 100 triệu đồng...

Văn Thịnh