Nhận xét phổ điểm khối A, theo Bộ cho hay, phân bố chuẩn, khá đều hai bên giá trị trung bình; so với năm 2016: điểm trung bình phổ điểm năm 2017 không khác biệt gì nhiều (khoảng 18 điểm) nhưng phổ điểm năm nay về phía điểm cao thoải hơn năm ngoái rất nhiều do đó thuận tiện cho các trường xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau

Nhận xét phổ điểm khối B: Điểm trung bình không khác biệt nhiều so với năm 2016 (khoảng 17 điểm). Phổ điểm phần nhỏ hơn 24 điểm hơi dốc nhưng phần cao hơn 24 điểm thoải nên các trường có điểm chuẩn cao không khó xác định điểm chuẩn

Nhận xét phổ điểm khối C: Điểm trung bình cao hơn năm 2016 khoảng 1 điểm, đường cong phân bố chuẩn, dốc đều, thuận lợi trong xác định điểm trúng tuyển vào các trường ĐH;

Nhận xét phổ điểm khối D: Điểm trung bình năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 2 điểm, nhánh phân bố phổ điểm về phía điểm cao dốc đều, thuận tiện trong việc xác định điểm chuẩn vào các trường ĐH.

Nhận xét phổ điểm khối A1: Điểm trung bình năm 2017 cao hơn điểm trung bình năm 2016 khoảng 2 điểm, đường cong phân bố chuẩn, dốc đều, phân hóa tốt, các trường thuận lợi trong xác định điểm chuẩn

Sau đây là phổ điểm theo khối thi:

Phổ điểm Khối A năm 2017

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

252

1

7

14

99

712

3102

7810

12094

14762

16475

18561

21318

24220

26793

29036

30156

30544

29974

28381

25786

22544

18911

15017

11402

8388

5502

3239

1186

217Phổ điểm Khối B năm 2017

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

226

1

4

13

63

448

2080

5506

9658

13585

17383

21277

25474

29637

33096

34887

35155

33129

30328

26360

22079

17360

13065

9436

6478

4429

3276

2272

1218

342


Phổ điểm Khối C năm 2017

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

2

7

54

80

74

318

1109

2786

6157

10845

17410

26209

35121

43667

50554

54069

52577

47998

40857

32466

24537

17302

11978

7889

5210

3276

1560

529

75

0

Phổ điểm Khối D năm 2017

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

3

1

2

5

72

716

2903

8555

17455

29970

44341

57814

67547

72482

72181

68273

61188

53680

45565

38012

30496

24460

19368

14565

9838

5714

2500

629

46

0


Phổ điểm Khối A1 năm 2017

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

146

0

0

5

31

353

1817

5238

9339

12779

16137

19491

23254

26608

29573

31090

31594

30735

28998

26107

22632

19169

15062

11489

8273

5416

3276

1522

415

38


Thu Phương