Thí sinh làm bài thi từ 7h40’, mỗi môn là 50 phút theo hình thức Trắc nghiệm. Môn thi Lịch sử: từ câu 1-40; môn thi Địa lí: từ câu 41- 80; môn thi GDCD: từ câu 81-120.

Đề thi được sắp xếp theo trật tự từ dễ đến khó để phân loại thí sinh.

Thanh Huyền