Dự án hỗ trợ các thanh thiếu niên khó khăn vùng ven biển tiếp cận công nghệ thông tin (CNTT) nhằm thích ứng với kỷ nguyên số, cải thiện đời sống và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển. 

“Con thuyền mơ ước” - dự án do Microsoft Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) và các đối tác tổ chức.

Trong năm 2017, dự án được triển khai cho nhóm thanh thiếu niên của các làng chài Vịnh Hạ Long mới được tái định cư cùng những khu vực xa xôi hẻo lánh – địa bàn còn hạn chế về cơ sở vật chất và cơ hội học tập - thuộc thành phố Hạ Long.

Thông qua dự án, 150 giáo viên, cán bộ địa phương và các tổ chức xã hội đoàn thể sẽ được bồi dưỡng làm giảng viên nguồn; 200 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đã được tham gia các hoạt động hướng tới cộng đồng, các các khóa đào tạo CNTT cơ bản và khoa học máy tính, các sự kiện và trải nghiệm để nâng cao kiến thức về bảo tồn biển, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Qua dự án này, 200 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ninh đã được tham gia các hoạt động hướng tới cộng đồng, các các khóa đào tạo CNTT cơ bản và khoa học máy tính

Bên cạnh đó, khoảng 50.000 thành viên cộng đồng liên quan sẽ được tiếp cận các thông tin và cơ hội học tập thông qua mạng và phương tiện truyền thông.

Được biết, Microsoft đưa ra sáng kiến cộng đồng này và kêu gọi sự chung tay của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và đối tác địa phương. Dự án mong muốn góp phần tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho các em ở các vùng ven biển Quảng Ninh và hy vọng mô hình này sẽ được chia sẻ tới các vùng biển khác.

S.Thương