Trước đó, vào tháng 2-2017, Đại học Sài Gòn (ĐHSG) cũng đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục.

Ngày 19-12-2019, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) cũng chính thức công nhận Trường ĐHSG trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng (AUN-QA) thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

PGS.TS Phạm Hoàng Quân ( đứng giữa) - Hiệu trưởng ĐHSG và đại diện 3 Chuyên ngành lên nhận Quyết định và lẵng hoa chúc mừng từ đại diện Hội đồng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM.

Từ tháng 11-2018, Nhà trường bắt đầu đăng ký đánh giá ngoài chính thức một số chương trình đào tạo với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

Từ tháng 12-2018 tới cuối tháng 3-2019, Đoàn chuyên gia trên đã tiến hành khảo sát sơ bộ và đánh giá chính thức chương trình đào tạo các ngành Giáo dục Tiểu học, tiếng Anh và ngành Sư phạm Lịch sử trình độ đại học của Nhà trường.

Ngày 21-6-2019, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Sư phạm Tiếng Anh (số tiêu chí “đạt yêu cầu” là 40 trên tổng số 50 tiêu chí, chiếm 80%), ngành Sư phạm Lịch sử (số tiêu chí “đạt yêu cầu” là 43 trên tổng số 50 tiêu chí, chiếm 86%), ngành Giáo dục Tiểu học (số tiêu chí “đạt yêu cầu” là 43 trên tổng số 50 tiêu chí, chiếm 80%). Hội đồng đã thống nhất công nhận 03 chương trình đào tạo trình độ đại học đã đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo.

PGS.TS Phạm Hoàng Quân-Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Theo qui định, sau khi được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia (cấp trường) mới tiếp tục được phép đăng ký, tự đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo. 

Nhà Trường sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá ngoài đối với ngành Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Tài chính Ngân hàng ở cả 2 trình độ đào tạo Đại học và Cao học. Đồng thời, sẽ tiến hành đánh giá ngoài 03 ngành theo tiêu chuẩn AUN-QA, gồm ngành Sư phạm Toán học, ngành Khoa học Máy tính và ngành Khoa học Môi trường”.

Huyền Nga