Trường xét tuyển theo ngành và theo chương trình đào tạo đặc thù; không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trường xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng; đối với diện xét tuyển kết hợp, trường xét theo hồ sơ dự tuyển.

Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, chiếm không ít hơn 75% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường. Đối với diện xét tuyển kết hợp, chiếm không quá 20 % chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường. Phương thức tuyển sinh này sẽ được giữ ổn định đến năm 2020.

Bắt đầu từ năm 2021, nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh 2 kỳ/năm với phương thức tuyển sinh đa dạng gồm: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTQG và kết quả thi của các Trung tâm khảo thí quốc gia, kết quả thi của nhóm tuyển sinh chung; Xét tuyển kết hợp tương tự hiện nay nhưng có cập nhật, bổ sung và hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; Tổ chức kỳ thi tuyển riêng theo dạng bài thi đánh giá năng lực tương tự SAT.

H.Thanh