Đã có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy; đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ được ít nhất 3 khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy.

Đáng chú ý, Thông tư quy định cơ sở giáo dục đại học phải công khai chỉ tiêu tuyển sinh liên thông theo từng ngành đào tạo, đối tượng và hình thức tuyển sinh, hình thức đào tạo liên thông trên trang thông tin điện tử của đơn vị và phương tiện thông tin đại chúng trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh liên thông ít nhất 30 ngày.

Người dự tuyển sinh liên thông phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nếu các văn bằng tốt nghiệp này là do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận.

Hải Châu