Theo đó, Bộ công bố 5 bộ đề thi tham khảo bao gồm các môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (6 ngoại ngữ tương đương 6 đề), bài thi Khoa học tự nhiên với 3 đề 3 môn, bài thi Khoa học xã hội 3 đề 3 môn. Đề thi tham khảo chính là cơ sở để giáo viên, học sinh làm căn cứ để có kế hoạch tổ chức học tập, ôn luyện phù hợp. 

Chủ trương chung của Bộ GD&ĐT đối với kỳ thi THPT quốc gia 2019 là nội dung kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh. 

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố phương án tổ chức kỳ thi THPTQG 2019, trong đó có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật nhằm đảm bảo kỳ thi được tổ chức khách quan, công bằng.

Hùng Quân