Tuy nhiên, nếu như trong các dự thảo trước, việc lựa chọn sách giáo khoa ( SGK) sử dụng trong nhà trường sẽ do các trường quyết định thì Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi lần này quy định UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Ảnh minh họa:  Trước mắt nên giao việc chọn SGK cho Hội đồng chuyên môn các Sở GD&ĐT tỉnh.

Báo cáo giải trình trước Quốc hội, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị được giữ quy định một chương trình thống nhất, mỗi môn học có một hoặc một số SGK như trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và dành 2 điều (điều 31, 32) để quy định về các nội dung này. Theo đó, chương trình là pháp lệnh, thống nhất trong toàn quốc; SGK là công cụ giảng dạy, triển khai chương trình giáo dục phổ thông.

"Để bảo đảm chất lượng của chương trình và SGK giáo dục phổ thông, dự thảo Luật quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, UBND các địa phương, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình, sách giáo khoa và Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục cấp tỉnh"- ông Phan Thanh Bình nói.

Về vấn đề lựa chọn SGK, ông Bình cho biết: Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật quy định UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đây là một điểm mới so với dự thảo trước đó, quy định việc lựa chọn SGK sử dụng trong nhà trường sẽ do các trường quyết định, trên cơ sở tham khảo ý kiến của phụ huynh và học sinh. 


Huyền Thanh