Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an, năm 2015, TS có nguyện vọng thi vào các trường CAND và QĐND phải làm 2 bộ hồ sơ gồm hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ xét tuyển. 

Hồ sơ sơ tuyển vào các trường QĐND mua tại Ban chỉ huy Quân sự địa phương và hồ sơ vào các trường CAND mua ở Công an cấp huyện. Nếu như TS dự thi vào các trường ĐH khác sẽ được đăng ký xét tuyển tối đa đến 4 ngành cho cùng một trường trong mỗi đợt xét tuyển, thì TS có nguyện vọng xét tuyển vào các trường  CAND, QĐND năm 2015 chỉ được đăng ký một ngành. Tổng cục Chính trị CAND sẽ kiểm tra, loại bỏ TS đăng ký xét tuyển theo hai khối thi của một trường hoặc đăng ký xét tuyển vào hai trường. Tuy vậy, ngoài việc đăng ký dự thi vào một ngành theo khối thi của 1 trường CAND, TS còn có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành ở các trường ĐH khác ngoài khối CAND.

Tư vấn tuyển sinh vào các trường CAND. Ảnh: Thanh Loan.

Thời gian xét tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) từ ngày 1/8 đến 20/8; xét tuyển NV bổ sung đợt 1 từ ngày 28/8 đến hết ngày 19/5; xét tuyển NV bổ sung đợt II từ 20/9 đến hết ngày 5/10; xét tuyển NV bổ sung đợt III từ 10/10 đến 25/10. Năm 2015 tiếp tục thực hiện tuyển học sinh nữ vào các trường CAND theo chỉ tiêu và điểm xét tuyển riêng. Tỉ lệ nữ trúng tuyển vào các ngành đào tạo bị giới hạn ở mức 10%, nhưng không giới hạn tỉ lệ nữ khi tham gia sơ tuyển và dự thi.

Về tiêu chuẩn học lực, học sinh phổ thông muốn tham gia sơ tuyển phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trong các năm học THPT đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ mà. Ngành Công an sẽ không sơ tuyển học sinh lưu ban từ một năm trở lên trong các năm học THPT và tương đương do học lực kém. Nhưng  việc sơ tuyển sẽ chấp nhận TS bảo lưu kết quả học tập vì lý do sức khỏe tại thời điểm bảo lưu. Bộ Công an cũng quy định học sinh phải đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên trong các năm THPT mới được dự thi vào trường Công an.

Về tiêu chí sức khỏe, các trường khối Quân đội không tuyển những thí sinh bị cận. Riêng các trường Công an có linh hoạt hơn là các đối tượng bị cận thị có tổng thị lực tối thiểu 2 mắt đạt từ 10/20 trở lên được đăng ký dự thi vào các trường CAND nhưng phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về khả năng có thể chữa trị và phải cam kết chữa trị khi sơ tuyển vào các trường CAND. Trường hợp trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định khi nhập học.

Huyền Thanh