Ngoài ra, các trường học tiếp tục được đầu tư kinh phí thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp, xóa phòng học cấp 4 xuống cấp ở tất cả các cấp học, nâng cấp nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn.

Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang đôn đốc 40 trường học khẩn trương triển khai xây dựng chống xuống cấp với kinh phí 93 tỷ đồng để kịp thời bàn giao trước ngày khai giảng năm học mới.

Được biết, từ nay tới cuối năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung triển khai kế hoạch và phân bổ hơn 40 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh cho các trường tiểu học và THCS công lập tại 5 huyện: Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa và Thanh Oai.

Hải Châu