Ngày 1-8 ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa ký quyết định kỷ luật 4 cán bộ, nhân viên Trường mầm non Long An vì có hành vi cắt xén tiền ăn bán trú của trẻ.

Trường mầm non Long An.

Bà Trần Thị Mỹ Hằng (hiệu trưởng), Thị Ngọc Thúy (hiệu phó) bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức và cách chức, vì cùng có hành vi cắt xén tiền ăn bán trú, vi phạm đạo đức nhà giáo. Bà Trần Thị Phương Thảo (kế toán) và bà Kiều Ý Nguyện (thủ quỹ) bị kỷ luật khiển trách vì đồng thuận với Ban Giám hiệu trường cắt xén tiền ăn bán trú, vi phạm đạo đức nhân viên.

Như Anh