Đại học Kinh tế quốc dân: Ngành Kế toán có điểm chuẩn cao nhất với 25,5 điểm; Ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng có điểm cao thứ nhì với 24 điểm, ngành Quản lý công và chính sách có điểm chuẩn thấp nhất là 20, 55 điểm, các ngành còn lại dao động từ 21 đến 23 điểm.

ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn cao nhất là 26,75 chuyên ngành Y đa khoa, Ngành Y tế công cộng thấp nhất với 20,5 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 21,5 đến 24 điểm.

ĐH Giao thông Vận tải: Trong số 44 mã ngành, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – khối A có điểm trúng tuyển cao nhất là 22,71. Ngành Kỹ thuật công trình giao thông – khối A1 có điểm trúng tuyển thấp nhất là 16.38.

Học Viện Thanh Thiếu niên: Ngành công tác Thanh niên có điểm chuẩn cao nhất là 18 điểm, các ngành còn lại như Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Công tác xã hội có điểm chuẩn là 17 điểm.

Đại học Mỏ địa chất: Ngành Kế toán có điểm cao nhất là 5,89 (tính theo thang điểm 10), các ngành còn lại dao động từ 4,38 đến 5,6 điểm.

ĐH Lao động - Xã hội: Tại Hà Nội, điểm chuẩn ngành Kế toán cao nhất là 20,25, ngành Bảo hiểm thấp nhất là 15 điểm. Tại cơ sở TP. Hố Chí Minh, ngành Kế toán cao nhất là 18,25 điểm, ngành thấp nhất là 15,25 điểm.

ĐH Thủy Lợi: Trong số 23 ngành của trường, ngành Kế toán và Công nghệ thông tin có điểm trúng tuyển cao nhất là 6,72 (theo thang điểm 10), các ngành còn lại dao động quanh mức trên dưới 5,2 điểm.

ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải: Trong số 10 mã ngành đào tạo của trường, ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử có điểm trúng tuyển cao nhất là 18,5. Điểm trúng tuyển thấp nhất của trường là 15,5.

Học viện Chính sách và Phát triển: Trong số 5 mã ngành đào tạo, ngành Kinh tế quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 20,46 điểm, ngành Quản lý nhà nước 19,5 điểm, các ngành còn lại dao động quanh mức 19 điểm.

Đại học Tây Bắc: Ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm, thứ 2 là ngành Giáo dục chính trị với 17 điểm. Điểm trúng tuyển các ngành khác (hệ đại học) là 15 điểm.

Học viện Ngân hàng: Ngành Kế toán có điểm chuẩn cao nhất là 22, 05 điểm, ngành Tài chính Ngân hàng 21,36 điểm, ngành Kinh doanh quốc tế thấp nhất là 20,97 điểm.

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Ngành học có điểm chuẩn thấp nhất trúng tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay là ngành Quản lý kinh doanh (Liên kết đào tào với ĐH York St John) với mức điểm 16,08 điểm. Ngành Công nghệ điện cơ kỹ thuật có điểm chuẩn cao nhất là 23 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 17 đến 22 điểm.

Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh: Đối với các ngành có nhân hệ số, ngành sư phạm toán có điểm chuẩn cao nhất 33 điểm. Với các ngành không nhận hệ số, ngành giáo dục tiểu học có điểm chuẩn cao nhất với 21,5 điểm, ngành Tâm lý học giáo dục có điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 18 đến 21,25 điểm.

Học viện Ngoại giao: Ngành Quan hệ quốc tế, khối A có điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm; các ngành còn lại như Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế đều có điểm chuẩn là 24,25 điểm. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn 32, trong đó Tiếng Anh đã nhân hệ số.

Học viện Báo chí Tuyên truyền: Ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất là 21, 5 điểm (khu vực II và III là 21 điểm và 19,5 điểm), quay phim truyền hình 19 điểm, quảng cáo 29 điểm (đã nhân hệ số); ngành Quan hệ công chúng và Quan hệ quốc tế cao nhất 30,5 điểm (đã nhân hệ số), các chuyên ngành lý luận khác dao động từ 17,5 đến 21,25 điểm.

Đại học Luật Hà Nội: Ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 31,25 điểm (đã nhân hệ số), ngành Luật Kinh tế dao động từ 23 đến 28 điểm tùy thuộc vào tổ hợp môn xét tuyển, ngành Luật dao động từ 23 đến 26 điểm.

Đại học Thương mại: Điểm chuấn cao nhất là 28,25 với môn Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh nhận hệ số 2. Ngành Maketing,Thương mại điện tử, Kinh tế đều có điểm chuẩn là 23. Các ngành Luật Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị khách sạn và Quản trị kinh doanh có điểm trúng tuyển thấp nhất là 21.

Đại học Sài Gòn: Điểm chuẩn từ 16 đến 27 đối với các ngành ngoài sư phạm. Đối với các ngành sư phạm, ngành Giáo dục chính trị có điểm thấp nhất là 16 điểm, trong khi Sư phạm Toán khối đào tạo giáo viên THPT có điểm chuẩn cao nhất, 31,75 điểm (đã nhân hệ số 2).

 

Đại học Công đoàn: Điểm chuẩn từ 15,75 đến 23 đối với NV1 và từ 16,25 đến 23,5 đối với NV2. Trong đó, ngành Luật có điểm chuẩn cao nhất là 23 điểm, ngành Quan hệ Lao động có điểm chuẩn thấp nhất là 16,25 điểm.

Đại học Xây dựng Hà Nội; Trong số 17 ngành đào tạo của trường, ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có điểm xét tuyển là 30,12 cao nhất trường, thấp nhất là 21,24 điểm ngành Kỹ thuật Công trình biển.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM: Điểm chuẩn ngành báo chí có điểm cao nhất là 25 điểm. Ngoài ngành báo chí, một số ngành cũng có điểm cao như: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24,25 điểm; ngành tâm lý học 23; ngành ngôn ngữ Anh 22,41 điểm; ngành quan hệ quốc tế 22,25 điểm.

Đại học Thăng Long: Khối ngành Toán - tin học với các ngành như Toán ứng dụng, khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, có chung điểm trúng tuyển là 21,12. Khối ngành Kinh tế - quản lý với các ngành Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15,54 điểm.Khối ngành Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Nhật cao điểm nhất với 21,16 điểm, ngôn ngữ Trung Quốc 20,56 điểm, ngôn ngữ Anh 20 điểm và ngôn ngữ Hàn Quốc 18,24 điểm. Khối ngành Khoa học xã hội nhân văn có cùng mức điểm là 15,24 đối với 2 ngành Việt Nam học và Công tác xã hội. 15 điểm là điểm trúng tuyển chung của khối ngành Khoa học và sức khỏe.

Trường ĐH Nội vụ: Tại cơ sở tại Hà Nội điểm chuẩn cao nhất là 23,5 ngành Quản trị Nhân lực và thấp nhất là ngành Khoa học thư viện với 17 điểm. Tại cơ sở miền Trung, điểm chuẩn cao nhất là 16 và thấp nhất là 15.

Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh: Nhóm ngành có điểm cao chuẩn cao nhất là máy tính và công nghệ thông tin với 25,50 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất chương trình đại trà là 20 điểm.

Huyền Thanh