Theo đó, đến năm học 2016-2017, cả nước có 41/63 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai với quy mô gần 200 nghìn trẻ mầm non được làm quen với tiếng Anh, trong đó có khoảng 50% số trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi.

TP Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng trẻ mầm non tham gia chương trình làm quen với tiếng Anh nhiều nhất, chiếm tỷ lệ gần 50% trong tổng số trẻ mầm non tham gia chương trình này của cả nước.

Tại Hà Nội, số lượng trẻ mầm non tham gia chương trình làm quen với tiếng Anh là gần 30.000.

Được biết, để mở rộng quy mô trẻ tham gia chương trình làm quen với tiếng Anh, thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện cụ thể; Đồng thời, bổ sung nội dung này vào nhiệm vụ của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; ban hành quy định về thẩm định tài liệu; các tiêu chuẩn của giáo viên...

Hải Châu