Đợt bồi dưỡng sẽ kéo dài đến hết ngày 11-10. Ngay sau đó, từ ngày 15-10 đến hết 17-10, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho 300 giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý giáo dục phụ trách môn của 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Nội dung chương trình bồi dưỡng chú trọng việc hướng dẫn phát triển nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Lịch sử trong Chương trình GDPT hiện hành theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Các báo cáo viên tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục lần này là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục Lịch sử, đồng thời là thành viên ban soạn thảo Chương trình GDPT 2018, chủ biên môn Lịch sử trong chương trình GDPT mới.

H.T.