Trước mắt, sẽ tập trung biên soạn bộ SGK cho lớp 1 để kịp thời đưa vào áp dụng cho năm học 2020- 2021. Trong vài ngày tới, Bộ sẽ có thư mời gửi các chuyên gia, tác giả viết SGK quan tâm và muốn làm chủ biên tác giả.

Theo quy trình, sau khi tuyển được chủ biên tác giả, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành tập huấn để tác giả viết SGK thể hiện được mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học của chương trình mới theo hướng phát triển năng lực học sinh trong SGK mới. Dự kiến,  trong học kỳ 1, năm học 2020 - 2021, SGK mới sẽ được triển khai thực nghiệm ở một số cơ sở giáo dục phổ thông tập trung vào lớp 1.

H.Thanh