Tất cả những ai quan tâm tới các cuốn SGK mới sẽ được sử dụng ở lớp 1 từ năm học 2020-2021 có thể truy cập theo địa chỉ http://sachcanhdieu.com để tìm hiểu thông tin cũng như nội dung của bộ SGK Cánh Diều.

Cánh Diều là bộ sách được biên soạn theo tinh thần xã hội hóa, chống độc quyền SGK.

Đây là bộ SGK đầu tiên do Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh cùng hợp tác nhằm góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá SGK, xoá bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản - in - phát hành SGK. 

Đáng chú ý, Cánh Diều là bộ sách có 100% bản mẫu được Hội đồng Thẩm định Quốc gia thông qua với tỷ lệ phiếu đồng thuận tuyệt đối, không có bản mẫu SGK nào bị loại. Cánh Diều cũng là bộ sách duy nhất hiện nay có đầy đủ SGK dành cho tất cả các môn học của lớp 1 theo quy định của chương trình GDPT mới.

H.Thanh