Theo đó, từ 1-1-2017, Bộ LĐ-TB&XH sẽ thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Theo các nội dung bàn giao, về tuyển sinh, Bộ GD&ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng (CĐ), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2016. Từ năm 2017, các trường CĐ, TCCN sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ LĐ-TB&XH ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về đào tạo, những sinh viên CĐ tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình CĐ hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng CĐ theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ LĐ-TB&XH, cấp bằng CĐ thuộc giáo dục nghề nghiệp.

H.Thanh