Ngày 25-10, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ kế hoạch-Tài chính, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Ngày 8-6, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định lần 2. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong dự thảo mới nhất này không có nội dung về khung học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập như một số báo đã đưa tin trong những ngày qua.

Hiện dự thảo Nghị định đang được Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí. 

Việc một số báo đưa tin về mức học phí dự kiến đối với các nhóm ngành đào tạo đại học theo dự thảo Nghị định từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 lên đến mức 20,5-50,5 triệu đồng/năm là căn cứ vào dự thảo lần 1 do Bộ GD&ĐT trình Chính phủ ngày 8-9-2016. Thông tin này chưa được các báo cập nhật kịp thời. 

Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải Bộ GD&ĐT có dự thảo về cơ chế tự chủ giáo dục đại học đối với các trường công lập trình Chính phủ. 

Theo dự thảo này, cơ chế tự chủ sẽ áp dụng với tất cả cơ sở giáo dục ĐH công lập, trừ hệ thống trường chính trị. Trong đó, có những ngành học, học phí dự kiến sẽ tăng lên tới 50,5 triệu đồng/năm.

Huyền Thanh