Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2017 cho biết: Theo quy trình, sau khi chuyển bản gốc của đề thi chính thức cho các Ban in sao đề thi trong cả nước, Tổ ra đề thi môn Vật lý tiếp tục rà soát tất cả các đề thi và đã phát hiện 1 lỗi kỹ thuật ở 7 mã đề thi (trong tổng số 24 mã đề thi môn Vật lý).

Ngay sau đó, Tổ ra đề thi môn Vật lý đã gửi kèm bản đính chính cho tất cả các Ban in sao đề thi để kịp in sao cùng với đề thi. 

Thí sinh dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23-6

“Đề thi và đính chính được giám thị phát cho thí sinh cùng một thời điểm. Như vậy, việc này không làm ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh, đồng thời không gây lãng phí và phức tạp trong việc in sao đề thi”-Ban chỉ đạo thi khẳng định.

Trước đó, trong sáng 23-6, một số thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội cho biết, một số mã đề thi môn Vật lý bị dính lỗi do kỹ thuật, phải kèm đính chính. 

Tại điểm thi trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), sau khi kết thúc bài thi môn Khoa học tự nhiên với thời gian 150 phút, các thí sinh tại các phòng thi số 1478, 1483 và 1493 đều xác nhận, trong phòng thi có khoảng 5-7 bạn có mã đề Vật lý phải đính chính. 

Em Bùi Mạnh Thắng cho biết: “Như trường hợp của em chỉ là đính chính do sai mã đề. Việc sửa mã đề sai này đã được đính chính sẵn nên không ảnh hưởng gì đến việc làm bài thi, cũng không gây xáo trộn cho cả phòng thi”.

Huyền Thanh