Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công điện tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để thông tin đầy đủ, kịp thời đến lãnh đạo các trường, giáo viên, học sinh, nhất là vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh; bảo đảm an toàn cho học sinh và học tập của học sinh, cho giáo viên, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là đuối nước. 

Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường lớp học, sơ tán giáo viên và học sinh khi có yêu cầu. 

Có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh, kịp thời vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả, cải tạo, sửa chữa, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp, phục vụ công tác dạy và học sau đợt mưa lũ, đủ điều kiện đón năm học mới…

Thu Phương