Điểm trung bình môn Hóa học là 4,87, trong đó số điểm dưới trung bình chiếm khoảng 50,60%; Môn Sinh học có điểm trung bình là 4,54, số thí sinh có điểm thi dưới mức trung bình là 63,43%. Môn Lịch sử có điểm trung bình chung là 3,79, trong đó số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm 83,24%; Môn Địa lý có điểm trung bình chung là 5,46 điểm, trong đó điểm dưới trung bình chiếm 31%. 

Môn Giáo dục công dân có điểm trung bình chung là 7,13 điểm, trong đó chỉ có khoảng 4,93% học sinh có điểm dưới trung bình; Môn Toán có điểm trung chung là 4,86, trong đó có 49,52% học sinh dưới điểm trung bình. Môn Ngữ văn có điểm trung bình chung là 5,45, trong đó có khoảng 32% thí sinh có điểm dưới trung bình; Môn Tiếng Anh có điểm trung bình chung là 3,91, trong đó có 78% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.  

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, giá trị của điểm trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi gần bằng với điểm trung vị, điều đó chứng tỏ tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. 

Ngoại trừ hai môn Lịch sử và Tiếng Anh, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50 -70%. Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan.

 Phân tích cụ thể hơn, Bộ GD&ĐT nhận định: Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Địa lí có điểm trung bình trong khoảng (5; 6). Các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh có điểm trung bình trong khoảng (4;5). Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Địa lí, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình đều trên 50%. 

Dạng phổ điểm của tất cả các môn thi,bài thi đều tiệm cận gần với phân phối chuẩn. Điểm trung bình và trung vị của các môn gần  như nhau. Điểm thi có sự phân hóa cao, điều  này tạo điều kiện cho các trường ĐH, CĐ xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau. 

Đối với  một số khối thi (A, A1, B, C, C01, D), tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau. 

Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017. Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15.

Huyền Thanh