Việc các trường ĐH học ngừng tuyển sinh hệ CĐ là quyết định phù hợp với chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc từ năm 2020, các cơ sở ĐH sẽ không còn tuyển sinh hệ CĐ.

Trước đó, vào tháng 7-2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị dừng tuyển sinh mới trình độ CĐ, trung cấp kể từ ngày 1-7 năm học 2019-2020 với 45 cơ sở giáo dục ĐH được Tổng cục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, thời điểm đó, các trường không thể dừng phương án tuyển sinh. Vì vậy, Tổng cục rút lại đề nghị và cho phép các trường tiếp tục tuyển sinh năm 2019, việc thực hiện bắt đầu từ năm 2020.

Các trường ĐH này sẽ không còn tuyển sinh và đào tạo hệ CĐ, tập trung đào tạo ĐH và sau ĐH. Việc đào tạo nghề sẽ do các trường cao đẳng, trung tâm dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp đảm nhận.

Hùng Quân