Trong số này, có 800 lưu học sinh theo diện học bổng. Cũng theo Bộ GD&ĐT, Việt Nam đang tích cực biên soạn và tới đây xuất bản bộ từ điển tiếng Việt - tiếng Khmer, tiếng Khmer - tiếng Việt. Với nền tảng ngôn ngữ, học sinh và người dân hai bên sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu văn hoá, giao lưu gắn kết. Hiện ở một số trường học tại tỉnh Trà Vinh của Việt Nam đang tổ chức dạy học tiếng Khmer.

Bộ GD&ĐT cũng đang xúc tiến thành lập trung tâm Việt Nam học tại một trường đại học ở thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Hùng Quân