Trước ngày diễn ra kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn thanh tra đến các địa phương, trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện tổ chức kỳ thi và phương án bảo đảm an toàn tại các điểm thi.

Số lượng thanh tra tại các điểm thi năm nay được quy định linh hoạt hơn. Nếu như năm 2018, theo quy định, mỗi điểm thi chỉ gồm 2 cán bộ thanh tra, thì năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tối thiểu 2 cán bộ thanh tra với mỗi điểm thi.

Như vậy, căn cứ vào tình hình thực tế và số lượng phòng thi, các điểm thi có thể tăng số lượng thanh tra để bảo đảm an toàn trong công tác tổ chức kỳ thi. Cũng theo quy định, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay, cán bộ thanh tra làm công tác ở khu vực nào sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới khi xảy ra sự cố ở khu vực đó.

Được biết, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-6 với sự tham gia của hơn 887.000 thí sinh.

Hải Châu