Các tân sinh viên này sẽ gia nhập vào một tập thể gồm 4.500 công dân Việt Nam đã, đang học tập, nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn tại Australia theo chương trình học bổng Chính phủ Australia.

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia được tài trợ từ ngân sách của Chính phủ Australia là một chương trình học bổng quốc tế. Những người được nhận học bổng này sẽ học tập, nghiên cứu tại một trường đại học tùy chọn tại Australia ở bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) với nhiều chuyên ngành.

Đợt nhận đơn xin Học bổng Chính phủ Australia sắp tới sẽ mở vào ngày 1/2/2015 đối với học bổng phát triển Australia Awards Scholarships và vào tháng 4/2015 đối với học bổng Endeavour.

N.H.