Vì thế, Cục ATTP (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai gấp việc thanh tra, kiểm tra ATTP ở các cơ sở, cửa hàng bán cơm bụi, cơm bình dân trên địa bàn.

Cục ATTP yêu cầu Sở Y tế trong quá trình kiểm tra phải tập trung truy xuất nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm ATTP, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn.

Dạ Miên