Lượng bụi trong không khí vượt giá trị giới hạn cho phép, có nơi tới 1,78 lần. Nguyên nhân được cho là, những ngày qua, thời tiết ở Hà Nội khá hanh khô, độ ẩm không khí xuống mức thấp, có lúc chỉ đạt 62%.

Ngoài ra, các hoạt động giao thông đô thị cũng khiến gia tăng ô nhiễm khói bụi. Trong giờ giao thông cao điểm, nồng độ khói bụi trong không khí ở mức cao hơn bình thường.

H. Ly