Theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh này có 19 hồ chứa nước với tổng dung tích thiết kế trên 248 triệu m³.

Do thời gian sử dụng nhiều năm nên hầu hết các hồ chứa nước đều xuống cấp, không đảm bảo vận hành nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Hữu Toàn