Theo đó, phương án 1: thực hiện hóa đổi ngày nghỉ hằng tuần dịp nghỉ Tết âm lịch, công chức, viên chức đi làm thứ bảy (ngày 14/2/2015) để nghỉ thứ hai (ngày 16/2/2015). Như vậy, dịp nghỉ Tết âm lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (tức từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi). Như vậy, sẽ có 9 ngày được nghỉ liên tục.

Phương án 2: Công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch từ thứ tư (18/2/2015) đến hết chủ nhật (22/2/2015), tức là từ ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Ất Mùi, và nghỉ bù vào thứ hai (23/2/2015), thứ ba (24/2/2015) do ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (21/2/2015) và chủ nhật (22/2/2015) trùng vào ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Theo phương án này, nghỉ Tết âm lịch 2015 sẽ được 7 ngày từ thứ tư (18/2/2015) đến hết thứ ba (24/2/2015), tức là từ 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi

T.Uyên