Cụ thể, Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP qui định đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Như vậy, 300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó, lương người lao động đi làm ngày nghỉ, ngày lễ lên tới 400%.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4/2015, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, nhiều doanh nghiệp có lịch làm việc bình thường vào ngày thứ bảy. Vì vậy, thay vì nghỉ 2 ngày 30-4 và 1-5 rồi thứ bảy đi làm, xong lại nghỉ ngày chủ nhật, nhiều doanh nghiệp thấy thời gian nghỉ và đi làm gián đoạn vậy, nên đề nghị người lao động đi làm vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương và được nghỉ liền 4 ngày từ 30/4, 1/5, 2/5 và 3/5.

PV