Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 34 độ, Nam Bộ đạt 35 độ (riêng miền Đông có nơi trên 35 độ). Trong khi đó, tại các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết nồm ẩm vẫn chưa chấm dứt.

Trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ tại Tây Bắc Bộ phổ biến từ 17-28 độ, riêng Tây Bắc 31-34 độ; Đông Bắc Bộ từ 15-22 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Tại các tỉnh miền Trung, thời tiết được phân chia thành hai hình thái: Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ từ 20-27 độ, phía nam 27-30; Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21-33 độ.

H. Ly