Trước đó, ngày 14-3, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty CP Thủy điện Đăk Mi không xây dựng phương án để đối phó với tình huống vỡ đập và các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình thủy điện Đăk Mi 4.

Đặc biệt, mặc dù dung tích hồ thủy điện Đăk Mi 4 là 312,38 triệu m3, nhưng công ty không lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa và tổ chức thông báo kế hoạch điều tiết nước cho UBND các cấp nơi có hồ chứa và vùng hạ du hồ chứa; công ty này cũng chưa thực hiện dự báo lưu lượng đến hồ, mực nước hồ vào 10 ngày tới các ngày: 1, 11, 21 hàng tháng trong mùa cạn cho cơ quan quản lý theo quy định.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện chủ hồ thủy điện Đăk Mi 4 không thực hiện vận hành hồ bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ du sông Vu Gia theo quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do Chính phủ phê duyệt.

Ngày 16-3, đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về tài nguyên nước đối với Công ty CP thủy điện Buôn Đôn, chủ hồ thủy điện Srepok 4A, vì đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Cụ thể, công ty đã thực hiện không đúng quy định về việc quan trắc giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; năm 2015, công ty không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước về Bộ TN&MT; làm sai lệch thông tin dữ liệu tài nguyên nước...

Viết Nam