Hiện có 30.437 tên miền tiếng Việt đăng ký mới, nâng tổng số tên miền tiếng Việt đăng ký trên hệ thống là 1.071.163, trong đó số lượng tên miền đã được đưa vào sử dụng thực tế trên các loại dịch vụ là 187.350.

Công tác tiền kiểm đối với các yêu cầu đăng ký tên miền tiếng Việt được duy trì và thực hiện tốt, 100% tên miền tiếng Việt đăng ký mới không có cụm từ nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục và an toàn, an ninh quốc gia.

H.T.