Trong tình cảnh như vậy, nhiều người đã liều mình trèo tường đi theo dốc đứng có nhiều đá nhọn nguy hiểm. PV Báo điện tử CAND ghi lại một số hình ảnh.


Thuyền chật kín bến Đục từ sáng sớm.
Dòng người trên suối Yến.

Trên đường vào động Hương Tích.
Nhiều cảnh chen lấn xô đẩy.
Nhiều đoạn đường không còn một chỗ trống.
Dòng người đổ vào trong động Hương Tích.
Hứng nước từ "bầu sữa mẹ"
Bên trong động Hương Tích.
Cảnh Vũ