Buổi tuyên truyền tập trung vào việc giải thích những nội dung cơ bản của các điều trong Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, chỉ rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng việc ban hành Luật An ninh mạng để chống phá Đảng, Nhà nước ta để công nhân nêu cao tinh thần cảnh giác. 

Công an Biên Hòa và đại diện công đoàn công ty Pouchen giải thích cho công nhân tại buổi tuyên truyền.

Bên cạnh đó Công an TP Biên Hòa và đại diện công đoàn công ty Pouchen còn giải thích rõ với đông đảo công nhân về dự luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để công nhân không bị kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người; tuần hành hoặc có hành vi quá khích trái pháp luật gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; vi phạm pháp luật, đấu tranh, phản bác lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chống phá lại Đảng, Nhà nước ta trên báo chí, mạng xã hội…


Ngọc Sơn