Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý tàu cá, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về “Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU) và thông tin cho ngư dân nắm chắc các vùng biển chồng lấn, tranh chấp..., các Đồn Biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến ngư dân, giúp bà con chủ động khai thác đảm bảo an toàn trên biển.

Buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền về “Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU) tại xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) của Đồn Biên phòng Roòn đã thu hút nhiều người dân tham gia. 

Xã Cảnh Dương là một trong những xã vùng biển có đội tàu cá lớn ở Quảng Bình với hơn 640 tàu cá các loại, trong đó trên 400 tàu cá đánh bắt xa bờ. Việc phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về “Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU) đã giúp ngư dân yên tâm mỗi khi ra khơi.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ tàu QB93799TS (xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết: "Sau khi được tuyên truyền về IUU, chúng tôi hiểu biết hơn, nắm vững hơn các quy định để đảm bảo an toàn trên biển và tránh các vi phạm không đáng có. Chúng tôi luôn gắn bó với biển để làm ăn sản xuất, đồng thời cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo…".

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển tiếp tục vận động ngư dân duy trì các tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển, tổ chức cho các tàu khai thác xa bờ viết cam kết không sang vùng biển nước khác để khai thác hải sản.

M.Thành - Đ.Tho