Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), cho biết: Việc xây dựng fanpage “Tuổi trẻ Việt Nam sống và làm việc theo pháp luật” được kỳ vọng sẽ là điểm sáng trong quá trình tương tác thông tin pháp luật giữa Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn với tuổi trẻ nói riêng và người dân, xã hội nói chung.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhấn mạnh, trong những năm gần đây việc lập fanpage trên Facebook nhằm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật đã bắt đầu được các cơ quan, tổ chức chú trọng, nhất là cơ quan Tư pháp, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp.

Trong một thời gian ngắn các fanpage nhanh chóng nhận được sự theo dõi của đông đảo người dân. Các đại biểu thống nhất cho rằng việc xây dựng fanpage "Tuổi trẻ Việt Nam sống và làm việc theo pháp luật" là phù hợp trong tình hình hiện nay và có tính khả thi cao.

Fanpage "Tuổi trẻ Việt Nam sống và làm việc theo pháp luật" sẽ thông tin, phổ biến, giới thiệu chính sách, pháp luật, tập trung vào thông tin, văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến thanh, thiếu niên, tổ chức diễn đàn, chương trình đối thoại trực tuyến về pháp luật…

Đặc biệt, fanpage chú trọng tuyên truyền các vấn đề “nóng” được thanh thiếu niên quan tâm hiện nay như: bạo lực học đường, buôn bán người, an toàn giao thông…

PV