Các đại biểu tham dự tập huấn đã được chuyên gia giới thiệu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và thực tế triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW tại tỉnh Nghệ An; những điểm mới trong Luật BHXH 2014.  

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn về BHXH, BHYT.
Nhiều nội dung quan trọng như chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe; điều kiện, thủ tục hưởng các chế độ BHXH; đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện; một số vấn đề liên quan mật thiết đến mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT của đối tượng là lao động tại các doanh nghiệp và học sinh, sinh viên…đã được đề cập đến trong chương trình.
Liên Anh