Trước đó, ngày 25-5, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đoàn kiểm tra liên ngành huyện Di Linh đã kiểm tra 4 trụ bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu này, phát hiện 1 trụ bơm tem kiểm định có sai số lên tới 9,31% trong khi sai số được phép không quá 0,45%. 

Như vậy, với sai số này, nếu khách hàng mua 1 lít xăng sẽ mất khoảng 100ml. Ngoài ra, Công ty TNHH Việt Khang còn bị phạt hành chính 100 triệu đồng.

Kim Ngân