Đợt tổng kiểm tra hộ khẩu năm 2017 nhằm giúp lực lượng công an thành phố nắm đầy đủ thực trạng, tình hình các loại hộ khẩu, nhân khẩu, thường trú, tạm trú… trên địa bàn. Qua đó góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tổng kiểm tra hộ khẩu là hoạt động diễn ra thường xuyên hàng năm của công tác nhân hộ khẩu nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Hải Châu