Ông Nguyễn Hải Thập, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đã có thông tin chính thức về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Hải Thập, việc trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học và được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 1 Điều 13 Điều lệ trường đại học kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg. Vì vậy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định trước khi thực hiện là cần thiết.

“Tuy nhiên, Quyết định số 3765/QĐ-ĐHYD ngày 14-9-2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh lại ban hành quy định về việc “phong tặng” giáo sư, phó giáo sư danh dự của trường mà không phải là “trao tặng” nên không đúng với quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định 70 nêu trên. Thêm một chi tiết sai nữa trong Quyết định của Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định 70 chỉ đề cập đến việc trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự mà không có trao tặng danh hiệu phó giáo sư danh dự” - ông Nguyễn Hải Thập nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Hải Thập, ngay sau khi nắm được sự việc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã trao đổi trực tiếp với PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh để yêu cầu chỉnh sửa và có văn bản thay thế Quyết định số 3765/QĐ-ĐHYD cho phù hợp với quy định.

Huyền Thanh