Theo đại diện Cục Trẻ em, trung bình mỗi ngày, tại Việt Nam có 16 trẻ em bị tai nạn thương tích, 8 em bị tử vong do đuối nước. Có thể nói, trong tai nạn thương tích thì tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em tại Việt Nam. 

Lớp tập huấn cho các cán bộ ngành LĐ- TBXH này sẽ là cơ hội để các học viên tiếp cận phương pháp lập kế hoạch và triển khai các can thiệp hiệu quả trong phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời nâng cao năng lực thông qua việc tiếp cận các tiêu chuẩn và tài liệu chính của dự án, từ đó tham khảo và áp dụng phù hợp trong can thiệp phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương. 

P.H