Chốt kiểm tra y tế hoạt động 24/24h. Mỗi chốt có 3 thành viên, gồm Thanh tra thuộc Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh với nhiệm vụ dừng các phương tiện vận chuyển hành khách từ các nơi qua phà về Trà Vinh.

Người dân được kiểm tra y tế khi hành khách lên phà.

Từ ngày 21, 22 và 23/3, chốt kiểm tra y tế liên ngành đã kiểm tra hơn 200 lượt phương tiện, với hơn 1.400 lượt hành khách, trong này có hai trường hợp người nước ngoài được giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly y tế theo quy định. 

Tại chốt kiểm tra, các thành viên tuyên truyền cho các chủ phương tiện và hành khách về cách phòng, chống dịch, hướng dẫn khai báo y tế để phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, các tổ báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh các trường hợp nghi ngờ để chủ động thực hiện các biện pháp cách ly.

Phạm Hơn