Rừng phòng hộ đầu nguồn Khe Nước Trong - Động Châu ở Quảng Bình có nhiều loài động vật quý hiếm được liệt vào Sách đỏ thế giới. Khu bảo tồn này hiện có hơn 40 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu đang hiện diện.

Toyota Việt Nam tổ chức lễ trao tặng xe tại Quảng Bình.

Việc trao tặng xe lần này nhằm hỗ trợ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này.

Sông Lam - T.Long