Theo đó, nhóm DN có cổ phần và vốn góp của Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng.

Ngoài ra, các DN tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 55 triệu đồng; Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết cao nhất là 25 triệu đồng. Thưởng Tết thấp nhất rơi vào một số công ty may mặc với mức 150.000 đồng.

Theo đánh giá, thưởng Tết tại các công ty, DN ở Thừa Thiên - Huế năm nay đều giảm so với năm trước.

A. Khoa